Presentación

O IX Congreso Internacional de Fonética Experimental ten como obxectivo agrupar investigadores, teóricos e profesionais dunha grande variedade de disciplinas, como a acústica, a fonética experimental, a neuropsicofonética etc. co fin de explorar a complexidade dos sons da fala e o seu procesamento.

O congreso estará dedicado á memoria de Ana Maria Fernández Planas.

O Congreso pretende cubrir unha ampla variedade de temas e abordar unha serie de cuestións, entre as que destacan (non é unha lista pechada) as seguintes:

Fonética acústica

Fonética articulatoria

Fonética perceptiva

Psicolingüística e fonética acústica

Fonética experimental, ensino e aprendizaxe

Prosodia

Cambio fonético

Sociofonética

Tipoloxía

Adquisición de primeiras e segundas linguas

Fonética forense

Fonética clínica

Tecnoloxías da fala

Neurolingüística e fonética

etc.